SKOLEBÆNKEN

ERHVERVSERFARING

          ANDET

DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE
2016-NU
Tænkt sig, altid har jeg frygtet, at jeg ikke skulle finde min rette hylde, fordi jeg var for nysgerrig til kun at gå i én retning. Nu er jeg i en alder af kun 22 år havnet på, hvad jeg i dag kalder mit drømmestudie.

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE (ATU)
2013-15
Et tilbud til gymnasieelever med et højt karaktergennemsnit. Her fik vi mulighed for gennem forelæsninger og diskussioner at finde studieafklaring, nye kompetencer og faglige udfordringer.

HERNING GYMNASIUM
2012-15
Samfundsfag A, engelsk A, matematik B. Min lærer spurgte mig flere gange, hvorfor jeg ikke valgte en naturvidenskabelig linje, da det var der, mit talent var størst – men af en eller anden grund har jeg altid haft en tendens til at give mig i kast med det, jeg endnu ikke var god til.

TRÆNER-LEDER UDDANNELSE
2012
Da jeg gik på Skyum Idrætsefterskole tog jeg en træner-leder-uddannelse i gymnastik, som har lært mig at lede, coache og lære fra mig. Det har givet mig troen på, at jeg kan gå forrest og tage ansvaret for store grupper.

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE
2011-12
I en verden af dans, fællesskab og holdånd tog jeg min tiende klasse. Året står stadig som et af de bedste i mit liv. Jeg trives med mennesker omkring mig, og på Skyum var jeg midt i ét stort fællesskab bestående af 160 jævnaldrende.

STUDENTERMEDHJÆLPER
2017-nu
Jeg er ansat hos bygningsservice på DMJX, hvor arbejdsopgaverne bl.a. består i at fylde i printerne, smide pap og aviser i containerne og lignende praktiske opgaver. Jobbet kræver, at man kan stå tidligt op, og at man, som jeg, ikke er bange for at tage fat.

SKRIBENT, BLOG.LILLETRAE.DK
2016-nu

Jobbet hos Lilletræ har lært mig at formidle stof, som jeg ikke allerede har et indgående kendskab til – i dette tilfælde legepladser. Jobbet kræver både, at man laver sin research ift. produktet, men også at man på en ny og kreativ måde kan formidle så godt, at det ender med et salg.

LÆRERVIKAR
2015-16
Fra august 2015 til februar 2016 arbejdede jeg på Fjelstervang Skole. Her var jeg ansat på fuld tid med klasselærerfunktion – desuden underviste jeg i dansk, engelsk, billedkunst, kristendom og studietid. Jeg lærte at kommunikere med mennesker i forskellige aldre og målgrupper; elever, forældre og kolleger, og ‘omstillingsparat’ blev kodeordet.

GYMNASTIKINSTRUKTØR
2008-11

Som gymnastikinstruktør har jeg undervist mange børn – lige fra indskolingsbørn til udskolingsbørn. Jeg fandt det ofte udfordrende, men også hamrende inspirerende at få mulighed for at give mine egne erfaringer og kundskaber videre.

REPORTER HOS COMING UP (TVTONIC)
2016
På ComingUp kom jeg for første gang helt tæt på det at lave tv. Her producerede jeg med en medstuderende små indslag af to-fire minutters varighed – opgaven krævede både idérighed, gåpåmod, sans for finesse og en udadvendt og åben person.

BESTYRELSEMEDLEM
2016-17
På både 2. og 3. semester har jeg siddet i bestyrelsen for journalisthøjskolens pigefodboldhold, Ulla United. Jeg er vild med det ansvar, der påhviler mig, men endnu mere med det fællesskab, der følger med.

BESTYRELSEMEDLEM
2014-16
I to år sad jeg i bestyrelsen for fodbold i Fjelstervang Idrætsforening. Det valgte jeg, fordi jeg fandt det væsentlig, at fodboldafdelingen også havde en kvindelig repræsentant. I mit virke deltog jeg desuden som frivillig i mange af idrætsforeningens arrangementer. 

KØREKORT B
2013
Siden 2013 har jeg haft kørekort til bil, og da jeg er vokset op i en lille flække langt væk fra alt, har jeg i den grad fået øvet mine kørekundskaber – derfor vil I heller ikke kunne mærke, at jeg i sin tid først bestod køreprøven i tredje forsøg.